Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dovednosti

Alchymie (Alchemy)

Dovednost používaná převážně k výrobě různých magických lektvarů a směsí. Nachází své využití i v řemesle kovářském a několika dalších oborech. Pokračování...

Anatomie (Anatomy)

Dovednost zabývající se stavbou lidských a nejen lidských těl. Díky znalosti anatomie může zkušený dobrodruh odhalit slabé stránky svého protivníka. Taktéž je využívána mezi léčiteli.

Boj bodnými zbraněmi (Fencing)

Dovednost určená dobrodruhům, kteří se rozhodli bojovat různými bodnými zbraněmi jako jsou například oštěpy, kopí a dýky. Pokračování...

Boj drtivými zbraněmi (Macefighting)

Dovednost válečníků bojujících s drtivými a sečnými zbraněmi jako je palcát, palice, sekera, řemdich a plno dalších. Pokračování...

Boj se štítem (Parrying)

Dovednost důležitá pro všechny válečníky, kteří při boji používají jednoruční zbraně a štít. S rostoucí dovedností se zvyšuje obrana se štítem.

Boj sečnými zbraněmi (Swordsmanship)

Dovednost válečníků bojujících s různými sečnými zbraněmi jako jsou meče, sudlice, halapartny a další. Pokračování...

Dřevorubectví (Lumberjacking)

Pro dřevorubce. Čím šikovnější drvoštěp je, tím kvalitnější dřevo si může z lesa po své práci odnést.

Drátenictví (Tinkering)

Využijí ji hlavně zámečníci, dráteníci a jim podobní řemeslníci, kteří se zabývají jemnou přesnou prací s kovovými i nekovovými materiály. Využívá s k výrobě drátů, paklíčů, různých součástek, run a také k některým částem různých zbrojí. Tato dovednost je vhodná tedy i pro kováře, truhláře či výrobce kuší. Pokračování...

Hornictví (Mining)

Dovednost ovládaná především trpaslíky, kteří tráví celé dny a noci zavřeni v dolech, ve snaze vytěžit ty nejdražší kovy v Auretánii. Čím lepším horníkem je tvá postava, tím lepší kov může při své práci vykopat. Hornictví taktéž představuje znalost kovů a umožňuje rudu tavit na kov, z některých pak lze vyrábět i slitiny.

Hra na hudební nástroje (Musicianship)

Dokonalé zvládnutí Hry na hudební nástroje je klíčem ke Knize písní. Pokračování...

Identifikace předmětu (Item Identification)

Tato dovednost slouží k identifikaci předmětu. Při úspěšném užití lze zjistit, z čeho byl daný předmět vyroben.

Kapsářství (Snooping)

Dovednost sloužící k nahlédnutí do cizích batohů či kapes. Převážně je používána v kombinaci s dovedností Okrádání.

Kartografie (Cartography)

Dovednost sloužící k zakreslování plánů a plánků či k luštění zašifrovaných map.

Kovářství (Blacksmithing)

Zacházení s kovářským kladivem a jiným kovářským náčiním. Kovář pak zvládne nejen ukovat, ale i opravit poškozené zbraně, zbroje, štíty a další maličkosti, jenž lze nalézt v jeho dílně. Pokračování...

Krejčovství (Tailoring)

Dovednost sloužící k výrobě obyčejných druhů oblečení, ale i k výrobě kožených zbrojí, speciálních plášťů a magických rób. Pokračování...

Léčba (Healing)

Dovednost užívaná k nemagické léčbě člověku podobných tvorů. Znalost anatomie zde hraje rovněž svou roli.

Lukostřelba (Archery)

Primární dovednost každého střelce.

Meditace (Meditation)

Využitá hlavně mágy a lukostřelci. Díky soustředění se dokáží absolutně uvolnit a doplnit tak svou duševní a magickou energii.

Mluvení s duchy (Spirit Speak)

Umění rozumět duchům se vyplatí nejen na hřbitovech, ale i při oživování mrtvého.

Ochočování (Animal Taming)

Dovednost sloužící k ochočení domácí i divoké zvěře. Zkušený krotitel se může odvážit i na draka.

Ochutnávání (Taste Identification)

Dovednost úzce spjatá s dovedností Vaření. Slouží k zjištění z jakých surovin byl připraven pokrm či nápoj. Zkušený ochutnávač dokáže zjistit v jídle také přítomnost jedu. Využíváno ve vinařství. Ochutnáním hroznu vinař odhalí pravý čas ke sklizni a zpracování vinné révy.

Odhad inteligence (Evaluation Inteligence)

Dovednost sloužící k odhadnutí inteligence jakéhokoliv tvora. Využívána především mágy, kouzelníky a různými vyvolávači pro zvýšení účinku jejich kouzel a zaklínadel.

Odhalení skrytého (Detecting Hidden)

Tuto dovednost ovládají převážně strážní, jejichž oku nikdy nic neunikne.

Odolnost vůči kouzlům (Resisting Spells)

Dovednost sloužící k odolávání negativním magickým vlivům. S rostoucí dovedností se snižuje magické zranění, kterému je tvá postava vystavena

Odstraňování pastí (Remove Trap)

Člověku se vždy zajisté hodí umět odstranit nastraženou past.

Ohledání mrtvol (Forensic Evaluation)

Postava znalá této dovednosti dokáže nejen určit dobu úmrtí, ale i případného vraha.

Okrádání (Stealing)

Dovednost sloužící k okrádání postav či nestvůr. Převážně je používána v kombinaci s dovedností Kapsářstv

Otevírání zámků (Lockpicking)

Dovednost, kterou ovládají převážně zlodějové a vrazi, ale mnohdy také zkušení zámečníci. Slouží k otevírání nemagických zámků za pomoci paklíčů.

Ovládání magie (Magery)

Dovednost otevírající tvé postavě dveře k osmi základním kruhům magie.

Ovládání vyšší magie (Necromancy)

V přípravě.

Pastevectví (Herding)

Dovednost pro pastevce a statkáře, kteří dokáží přimět zvířata, aby šla, kam je potřeba.

Poblouznění (Enticement)

Dovednost se využívá k dočasnému poblouznění zvířete či jiné bytosti za pomoci hudby.

Provokace (Provocation)

Dovednost sloužící k vyprovokování zvířete či jiné bytosti pomocí hudby. Úspěch je značně závislý na dovednosti Hra na hudební nástroje.

Psaní svitků (Inscription)

Dovednost sloužící k zapisování magických svitků.

Rybaření (Fishing)

V Auretánii lze do rybářské sítě či na vhodnou návnadu ulovit nejen pstruha nebo kapra, ale například i mapu ke ztracenému pokladu.

Skrývání se (Hiding)

Postava znalá této dovednosti se dokáže zneviditelnit téměř za jakékoliv situace.

Stopování (Tracking)

Dovednost sloužící k vystopování jiných hráčských či nehráčských postav, zvířat a dalších tvorů

Táboření (Camping)

Táboření lze využít k rozdělávání ohně.

Taktika (Tactics)

Dovednost, kterou by měla ovládat každá postava bojového ražení, ať už válečník či lučištník. S rostoucí hodnotou zvyšuje zranění způsobené postavou při boji.

Tichý pohyb (Stealth)

Používaná v kombinaci s dovedností Skrývání se. Postava se může po úspěšném skrytí pomalým krokem pohybovat skryta před zraky ostatních. Mluvení, boj či běh ji prozradí.

Travičství (Poisoning)

Dovednost se využívá nejen k nanášení jedu na zbraně, ale také k otrávení nápojů a jídel

Truhlářství (Carpentry)

Umění zacházet s dlátem, pilkou, hoblíkem a jiným truhlářským náčiním. Zkušený truhlář dokáže vyrobit různé dřevěné výrobky, židlemi počínaje, ebenovými zbraněmi konče. Pokračování...

Uklidňování (Peacemaking)

Dovednost sloužící k uklidnění zvířete či jiné bytosti za pomoci hudby. Úspěch je značně závislý na dovednosti Hra na hudební nástroje.

Vaření (Cooking)

Nepostradatelná dovednost pro každého kuchaře s jejíž pomocí lze připravit množství pokrmů a nápojů. Pokračování...

Veterina (Veterinary)

Dovednost sloužící k ošetřování a oživování zraněných zvířat.

Výroba dřevěných zbraní (Bowcraft / Fletching)

Zkušený lukmistr dokáže díky této dovednosti vyrobit kvalitní a přesné luky, kuše a střelivo, jako jsou šípy a různé šipky do kuší. Pokračování...

Zápasnictví (Wrestling)

Dovednost vhodná pro všechny, kteří odmítají při boji používat zbraně. Též často užívána kouzelníky, kteří mají ve zvyku se pomocí kouzel proměnit na draka či démona a vrhnout se do boje.

Znalost zbraní a zbrojí (Arms Lore)

Znalost zbraní a zbrojí se projeví nejen u dobrého kováře, ale i statečného válečníka. Slouží rovněž ke zjištění kvality zbraně či zbroje.

Znalost zvířat (Animal Lore)

Každý krotitel musí zntá zvěř, kterou se snaží ochočit. Ulehčí mu to jeho práci!

Žebrání (Begging)

I žebrák musí dobře zvládat své umění.